Menu

Transport lokalny. Paweł Szott

Transport lokalny. Paweł Szott

W Wielkopolsce działa kilka wąskotorowych linii kolejowych, obsługujących lokalne połączenia.
Jedną z nich jest kolej w Śmiglu. Pierwszym odcinkiem dawnych Śmigielskich Kolei Powiatowych była linia towarowa ze Starego Bojanowa do Krzywinia (17,9 km) oddana 17 września 1900 r.Miesiąc później (30 października 1900 r.) otwarto odcinek Stare Bojanowo-Wielichowo przez Śmigiel (23,5 km), prowadzący ruch osobowy i towarowy, oraz wprowadzono pociągi osobowe na pierwszym odcinku. 1 września 1901 r. otwarto odcinek Wielichowo-Ujazd (13,2 km), a w 1910 r. Wielichowo-Rakoniewice (7,7 km). Linie miały szerokość 1000 mm. Główna stacja znajdowała się w Śmiglu, a stacje styczne z koleją normalnotorową w Starym Bojanowie i Rakoniewicach. Z powodu wysokich kosztów eksploatacji (spowodowanych brakiem remontów w czasie I wojny światowej) i zaciągniętych kredytów na rozbudowę warsztatów,
w latach 20. XX w. kolejka miała poważne problemy finansowe i groziła jej likwidacja. Dzięki wsparciu mieszkańców powiatu (pożyczka) udało się tego uniknąć. W okresie 1927-1930 nastąpiła rozbudowa i modernizacja kolejki, która osiągnęła 54 km długości. 1 stycznia 1932 r. na skutek reformy administracyjnej i likwidacji powiatu śmigielskiego - przyłączenia go do powiatu kościańskiego - nastąpiła zmiana właściciela oraz nazwy kolejki na Kościańską Wąskotorową Kolej Powiatową
w Śmiglu. Podczas II wojny światowej obiektem zarządzali Niemcy, którzy m.in. w 1941 r. przeprowadzili remont wszystkich parowozów i opracowali projekty rozbudowy (niezrealizowane). W 1945 r. kolejka poniosła duże straty materialne. Po ich naprawieniu do 1949 r. działała jako Śmigielska Kolej Wąskotorowa w Śmiglu będąca własnością Powiatowego Związku Samorządowego w Kościanie. 1 lipca 1949 r. została przejęta przez PKP i funkcjonowała jako Śmigielska Kolej Dojazdowa. W latach 50. XX w. przekuto tory z 1000 na 750 mm. oraz wprowadzono wagony motorowe, a w 1973 r. trakcję spalinową, wycofując parowozy. W latach 70. XX w. zaczęto zamykać niektóre odcinki z powodu spadku liczby przewozów (w 1973 r. Wielichowo-Rakoniewice, w 1979 r. Zgliniec-Krzywiń, w latach 90. Stare Bojanowo-Zgliniec). W 2001 r. PKP podjęły decyzję o likwidacji kolejki. Zachował się jedynie odcinek Stare Bojanowo-Śmigiel-Wielichowo (23 km). Tabor kolejki szybko przejęły władze samorządowe (Urząd Miasta i Gminy w Śmiglu), które zleciły przewozy Stowarzyszeniu Kolejowych Przewozów Lokalnych z Kalisza (SKPL), co pozwoliło uruchomić wiosną 2002 r. pociągi osobowe, a rok później towarowe. Kolejka przyjęła nazwę Śmigielska Kolej Dojazdowa. Dowozi ona przede wszystkim uczniów do szkoły oraz mieszkańców Śmigla do Starego Bojanowa, gdzie można przesiąść się do pociągu jadącego do Poznania czy Leszna. Kolejka wozi także coraz częściej turystów. 


Judyta Kurowska-Ciechańska, Ariel Ciechańsk

Zdjęcia zpostały wykonane w Śmiglu, Gnieźnie i w Poznaniu.

Wspierają nas:

Albumy fotograficzne dla iPad'aKatedra Fotografii w PoznaniuZwiązek Polskich Artystów Fotografików Okręg WielkopolskiMiesięcznik PRESSWarsztaty fotograficzneKwartalnik FOTOGRAFIAKolektyw fotografów un-posed.comSubiektywny blog o fotografii dokumentalnej